Reklamacje i zwroty

I. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie za pomocą elektronicznego „Formularza odstąpienia od umowy„, na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie 14 dni. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na adres: ul. Wrocławska 81, 30-017 Kraków.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru i wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł Klient w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres: OLIWKA24 s.c., ul. Wrocławska 81, 30-017 Kraków.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosi konsument żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), sprzedawca ma prawo odmowy do odstąpienia od umowy z Klientem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Jak zwrócić towar?

Aby zwrócić zakupiony towar (odstąpić od umowy), należy wysłać oświadczenie w formie pisemnej.

Formularz odstąpienia od umowy:

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

captcha

II. Reklamacje dotyczące Towarów.

1. Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@oliwka24.pl. Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

3. Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru oraz w razie żądania jego wymiany na nowy lub naprawy dostarczyć towar do sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt.

4. Reklamacje można składać w terminie 2 lat od nabycia towaru.

5. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze oraz o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona lub czy nie nosi śladów otwierania. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli odebrane produkty okażą się uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego.

6. W razie nie rozwiązania sporu w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji Sklep przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej formie pliku PDF oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

III. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Wrocławska 81, 30-017 Kraków lub mailowo pod adres sklep@oliwka24.pl .

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep internetowy OLIWKA24 s.c. Jowita Płaza-Buczak, Marcin Buczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.

6. W razie nie rozwiązania sporu w następstwie złożonej przez Klienta będącego konsumentem reklamacji Sklep przekazuje Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.